Kristina i Rom - Ensidig massiv minnespenning sannolikt utgiven med anledning av Kristinas bosättning i Rom - EXTREMT RAR

29 500 kr

Kristina i Rom
Kristina abdikerade den svenska tronen 1654, konverterade till katolicismen och bosatte sig i Rom där hon omgav sig med ett hov. Kristina var fortfarande en drottning med dess formella priviliegier och jurisdiktion, dock utan land att styra över. Kristina blandade sig i Europeisk politik och hade planer på att överta Neapels kungakrona, men hon var även inblandat som tilltänkt tronföljare till den polska tronen. Den här extremt sällsynta medaljen är modellerad av Gioacchino Francesco Travani och avbildar drottningen som en romersk gudinna bärande antik hjälm prydd av en sfinx. I omskriften kan man läsa Kristinas nya antagna namn: CHRISTINA ALEXANDRA. Hon antog namnet Alexandra när hon bosatte sig i Rom, dels för att hedra påven Alexander VII, dels för att hylla sin hjälte Alexander den store. Medaljen är sannolikt utgiven i samband med hennes flytt till Rom. Brons, ensidig, 93mm, 110.55g, RRR, Kvalitet 1+/01. Hildebrand 127.