Kristina i Rom som en Tapper och framgångsrik drottning utan land - "FORTIS FELIX" av Giovanni Battista Guglielmada

14 950 kr

Kristina i Rom som en Tapper och framgångsrik drottning utan land - "FORTIS ET FELIX"
Medaljen har månne utgivits som ett "segerminne" till att hon abdikerade och lämnade det protestantiska "fängelset" och den sedan påföljande konverteringen som öppnade upp en ny värld av konst, litteratur och vetenskap. Kristina vill för omvärlden visa att hon blev den stora segraren i detta val och att hon var både tapper och framgångsrik - "FORTIS ET FELIX". Medaljen ingår i en serie medaljer utgivna under hennes senare levnadsår i Rom, graverade av Giovanni Battista Guglielmada. 

Samtliga medaljer är pampiga och med motiv som sätter drottningen i centrum. Kristinas självbild var synnerligen uppblåst och det gällde för henne att vidmakthålla bilden som suverän drottning, förvisso utan land, men dock över ett litet hov i Rom. Hon var uppfostrad från mycket unga år som blivande regent av Sverige. Redan som 6-åring vid budet av faderns död på slagfältet i Lützen fick hon tillträda som regent och hennes utbilding präglades av detta. Enligt den då rådande doktrinen var kungen eller drottningen direkt utsedd av gud att regera och det var verkligen något man trodde på. Så redan från unga år stod hon upphöjd i centrum och självbilden formades efter detta. 

Medaljutgivningen både under hennes tid som regent i Sverige men mer tydligt under hennes tid efter abdikationen avspeglar hur hon uppfattade, eller ville bli uppfattad, av sin samtid - i centrum och av gud utsedd och med outsinliga och obegränsade intellektuella gåvor. Ja hon var faktiskt mycket begåvad och insatt i sin tids alla politiska intriger och maktspel, i vilka hon gärna deltog i med liv och lusta. Ett tilltalande bronsexemplar graverad av Giovanni Battista Guglielmada. . Kvalitet 01, obetydligt plantsfel,  Hildebrand 91a, 93.48g, 62mm.


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild med håret uppsatt med pärlsnöre, manteln uppfäst på vänstra axeln med rutformigt smycke. I omskrifteln: "REGINA CHRISTINA"


Frånsida
Ett stående lejon med tassarna på en glob med korslagda band. Lejonet stående på ett roder och i bakgrunden ett överfyllt ymnighetshorn.  I omskriften: "FORTIS ET FELIX" och nedanför lejonet bokstäverna GD (Gloria Deo). Texten översatt lyder: "Tapper och framgångsrik, ära åt gud". Symboliken i motivvalet är övertydlig, drottningen som ett lejon som omfamnar sitt rike (världen), med rodret som symbol för ett fast och starkt styre och i bakgrunden ett ymnighetshorn som symbol för hennes överflöd.