Kristina. SÄTER. 1 Öre 1639 - Ett exceptionellt exemplar chokladbrunt med full sammetsglänsande präglingsglans

19 500 kr

Kristina. SÄTER. 1 Öre 1639
Ett exceptionellt exemplar chokladbrunt med full sammetsglänsande präglingsglans. Med nästan helt perfekta fält, vilket är ovanligt. Kantex. Frånsidan snedcentrerad. 51.73 g. kvalitet 01/0. SMB 187