Kristina som Victoria Maxima av Giovanni Battista Guglielmada - TOPPEXEMPLAR - Möjligen UNIK hybrid

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Kristina som Victoria Maxima (Redan såld)
Medaljen har månne utgivits som ett "segerminne" till att hon abdikerade och lämnade det protestantiska "fängelset" och den sedan påföljande konverteringen som öppnade upp en ny värld av konst, litteratur och vetenskap. Kristina vill för omvärlden visa att hon blev den stora segraren i detta val - "VICTORIA MAXIMA". Medaljen ingår i en serie medaljer utgivna under hennes senare levnadsår i Rom, graverade av Giovanni Battista Guglielmada. Samtliga medaljer är pampiga och med motiv som sätter drottningen i centrum. Kristinas självbild var synnerligen uppblåst och det gällde för henne att vidmakthålla bilden som suverän drottning, förvisso utan land, men dock över ett litet hov i Rom. Hon var uppfostrad från mycket unga år som blivande regent av Sverige. Redan som 6-åring vid budet av faderns död på slagfältet i Lützen fick hon tillträda som regent och hennes utbilding präglades av detta. Enligt den då rådande doktrinen var kungen eller drottningen direkt utsedd av gud att regera och det var verkligen något man trodde på. Så redan från unga år stod hon upphöjd i centrum och självbilden formades efter detta. Medaljutgivningen både under hennes tid som regent i Sverige men mer tydligt under hennes tid efter abdikationen avspeglar hur hon uppfattade, eller ville bli uppfattad, av sin samtid - i centrum och av gud utsedd och med outsinliga och obegränsade intellektuella gåvor. Ja hon var faktiskt mycket begåvad och insatt i sin tids alla politiska intriger och maktspel, i vilka hon gärna deltog i med liv och lusta.


Om medaljen och dess sällsynthet - Möjligen UNIK Hybrid - Ex. Crona 1937:266 - Ej beskriven i Hildebrand
Ett mycket vackert och praktfullt exemplar, tekniskt ocirkulerad, med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Detta exemplar är troligtivis en unik hybrid och ej heller beskriven i Hildebrand och saknas dessutom i Kungliga Myntkabinettets samling. Åtsidan är präglad med Hildebrand 89a och frånsidan med Hildebrand 109. Det här utbjudna exemplaret ingick i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 266. Ett tillfälle för dig som samlar historiska, vackra och sällsynta medaljer. Graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Ex. Crona 1937:266, (Ex. Thomas Lautz 3372, Ex. J. Pedersen 1990). Kvalitet 01/0, Möjligen UNIK, 91.27g, 62mm. Hildebrand 109.


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild med lockigt håret, i nacken omknutet med ett pärlsnöre. Bröstet draperad i en mantel i antik stil, uppfäst med ett större solsmycke på axeln. I omskriften: "REGINA CHRISTINA".


Frånsida
Segergudinnan stående på jordgloben med utspända vingar, hållande en lagerkrans i den ena utsträckta armen och i den andra en palmkvist. I omskriften: "VICTORIA MAXIMA" och i fälten bokstäverna GD (Gloria Deo).