Kristina som Victoria Maxima ca 1685 av Guglielmada Rom - HYBRIDPRÄGLING

29 900 kr

Kristina som Victoria Maxima ca 1685
Medaljen har månne utgivits som ett "segerminne" till att hon abdikerade och lämnade det protestantiska "fängelset" och den sedan påföljande konverteringen som öppnade upp en ny värld av konst, litteratur och vetenskap. Kristina vill för omvärlden visa att hon blev den stora segraren i detta val - "VICTORIA MAXIMA". Medaljen ingår i en serie medaljer utgivna under hennes senare levnadsår i Rom, graverade av Giovanni Battista Guglielmada. Samtliga medaljer är pampiga och med motiv som sätter drottningen i centrum. Kristinas självbild var synnerligen uppblåst och det gällde för henne att vidmakthålla bilden som suverän drottning, förvisso utan land, men dock över ett litet hov i Rom. Hon var uppfostrad från mycket unga år som blivande regent av Sverige. Redan som 6-åring vid budet av faderns död på slagfältet i Lützen fick hon tillträda som regent och hennes utbilding präglades av detta. Enligt den då rådande doktrinen var kungen eller drottningen direkt utsedd av gud att regera och det var verkligen något man trodde på. Så redan från unga år stod hon upphöjd i centrum och självbilden formades efter detta. Medaljutgivningen både under hennes tid som regent i Sverige men mer tydligt under hennes tid efter abdikationen avspeglar hur hon uppfattade, eller ville bli uppfattad, av sin samtid - i centrum och av gud utsedd och med outsinliga och obegränsade intellektuella gåvor. Ja hon var faktiskt mycket begåvad och insatt i sin tids alla politiska intriger och maktspel, i vilka hon gärna deltog i med liv och lusta.


Om medaljen och dess sällsynthet - HYBRIDPRÄGLING - Ej beskriven i Hildebrand
Ett mycket vackert och praktfullt tennexemplar, tekniskt ocirkulerad, med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Detta exemplar är en hybrid och ej heller beskriven i Hildebrand och saknas dessutom i Kungliga Myntkabinettets samling. Åtsidan är präglad med Hildebrand 89a och frånsidan med Hildebrand 109. Utöver det här utbjudna exemplaret ingick en liknande hybridprägling i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 266. Ett tillfälle för dig som samlar historiska, vackra och sällsynta medaljer. Graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Några mindre märken. Tenn. Kvalitet 01, RRR, 85.43g, 62mm. 


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild med lockigt håret, i nacken omknutet med ett pärlsnöre. Bröstet draperad i en mantel i antik stil, uppfäst med ett större solsmycke på axeln. I omskriften: "REGINA CHRISTINA".


Frånsida
Segergudinnan stående på jordgloben med utspända vingar, hållande en lagerkrans i den ena utsträckta armen och i den andra en palmkvist. I omskriften: "VICTORIA MAXIMA" och i fälten bokstäverna GD (Gloria Deo).