Kristina som Victoria Maxima - Ex Bonde av Giovanni Battista Guglielmada

14 950 kr

Kristina som Victoria Maxima
Medaljen har månne utgivits som ett "segerminne" till att hon abdikerade och lämnade det protestantiska "fängelset" och den sedan påföljande konverteringen som öppnade upp en ny värld av konst, litteratur och vetenskap. Kristina vill för omvärlden visa att hon blev den stora segraren i detta val - "VICTORIA MAXIMA". Medaljen ingår i en serie medaljer utgivna under hennes senare levnadsår i Rom, graverade av Giovanni Battista Guglielmada. Samtliga medaljer är pampiga och med motiv som sätter drottningen i centrum. Kristinas självbild var synnerligen uppblåst och det gällde för henne att vidmakthålla bilden som suverän drottning, förvisso utan land, men dock över ett litet hov i Rom. Hon var uppfostrad från mycket unga år som blivande regent av Sverige. Redan som 6-åring vid budet av faderns död på slagfältet i Lützen fick hon tillträda som regent och hennes utbilding präglades av detta. Enligt den då rådande doktrinen var kungen eller drottningen direkt utsedd av gud att regera och det var verkligen något man trodde på. Så redan från unga år stod hon upphöjd i centrum och självbilden formades efter detta. Medaljutgivningen både under hennes tid som regent i Sverige men mer tydligt under hennes tid efter abdikationen avspeglar hur hon uppfattade, eller ville bli uppfattad, av sin samtid - i centrum och av gud utsedd och med outsinliga och obegränsade intellektuella gåvor. Ja hon var faktiskt mycket begåvad och insatt i sin tids alla politiska intriger och maktspel, i vilka hon gärna deltog i med liv och lusta.


Ex. Friherre Bonde på Ericsbergs slott
Ett mycket vackert och praktfullt exemplar, tekniskt ocirkulerad, med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Detta exemplar såldes av Künker och Nordlind 2008, exemplaret ingick i friherre Bondes samling och såldes på auktion 145 med objektsnummer 7200, Graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Kvalitet god 01, 101.91g, 62mm. Hildebrand 109var.


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild med lagerkrans i håret och från nacken två nedhängande band, framför bröstet en nedhängande hårslinga. Bröstet draperad i en mantel i antik stil. I omskriften: "REGINA CHRISTINA".


Frånsida
Segergudinnan stående på jordgloben med utspända vingar, hållande en lagerkrans i den ena utsträckta armen. I omskriften: "VICTORIA MAXIMA" och i fälten "S-D"