Kristina som Victoria Maxima - Praktexemplar - Möjligen unik hybrid

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Kristina som Victoria Maxima (Medaljen redan såld)
Medaljen har månne utgivits som ett "segerminne" till att hon abdikerade och lämnade det protestantiska "fängelset" och den sedan påföljande konverteringen som öppnade upp en ny värld av konst, litteratur och vetenskap. Kristina vill för omvärlden visa att hon blev den stora segraren i detta val - "VICTORIA MAXIMA". Medaljen ingår i en serie medaljer utgivna under hennes senare levnadsår i Rom, graverade av Giovanni Battista Guglielmada. Samtliga medaljer är pampiga och med motiv som sätter drottningen i centrum. Kristinas självbild var synnerligen uppblåst och det gällde för henne att vidmakthålla bilden som suverän drottning, förvisso utan land, men dock över ett litet hov i Rom. Hon var uppfostrad från mycket unga år som blivande regent av Sverige. Redan som 6-åring vid budet av faderns död på slagfältet i Lützen fick hon tillträda som regent och hennes utbilding präglades av detta. Enligt den då rådande doktrinen var kungen eller drottningen direkt utsedd av gud att regera och det var verkligen något man trodde på. Så redan från unga år stod hon upphöjd i centrum och självbilden formades efter detta. Medaljutgivningen både under hennes tid som regent i Sverige men mer tydligt under hennes tid efter abdikationen avspeglar hur hon uppfattade, eller ville bli uppfattad, av sin samtid - i centrum och av gud utsedd och med outsinliga och obegränsade intellektuella gåvor. Ja hon var faktiskt mycket begåvad och insatt i sin tids alla politiska intriger och maktspel, i vilka hon gärna deltog i med liv och lusta.


Om medaljen och dess sällsynthet - Möjligen unik hybrid HK 95b)(HK108 - Ej med i Hildebrand
Ett mycket vackert praktexemplar, tekniskt ocirkulerad, med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Obetydlig bläckskrift i ärmavskärningen. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar noterats. Hybriden saknades även i samtliga större medaljsamlingar som sålts i modern tid som friherre Bondes samling som såldes 2008-2010, samt i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och saknades även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det är intressant att notera att det kommer fram tidigare okända och odokumenterade hybrider som det här utbjudna exemplaret som sålunda ej är upptagen i Hildebrand. Graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Kvalitet 01/0, möjligen unik, 81.37g, 62mm. Hybrid, saknas i Hildebrand som eget nummer. Hildebrand 95b)(108.


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild med håret uppsatt i en knut i nacken ombundet med pärlband, inga nedfallande band eller hårlockar. Bröstet draperad i en mantel i antik stil. I omskriften: "REGINA CHRISTINA".


Frånsida
Segergudinnan stående på jordgloben med utspända vingar, hållande en lagerkrans i den ena utsträckta armen. I omskriften: "VICTORIA MAXIMA".