Kristina - Svenska flottans seger, under Carl Gustaf Wrangels befäl, över den danska vid Femern den 13 oktober 1644 - Karlsteens 2:a regentlängd

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Svenska flottans seger, under Carl Gustaf Wrangels befäl, över den danska vid Femern den 13 oktober 1644
Kvalitet 01/0, 11.7g, 27.3mm, Hildebrand 15


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild. I omskriften: "REGINA• CHRISTINA•"


Frånsida
Text på sju rader inom lagerkrans: "X• / ARMATIS• / DANOR•NA / VIB•DVCTORE• / WRANGELIO• / CAPTIS• / A• 1644•"