Kristina utkorad till drottning efter faderns död 1632 - Karlsteens 2:a regentlängd

3 500 kr

Kristina utkorad till drottning efter faderns död 1632
Kvalitet 01/0, Hildebrand 2, brons, 12.5g, 27mm. Karlsteens 2:a regentlängd


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild. I omskriften: "REGINA• CHRISTINA•"


Frånsida
Fågel Fenix stående i ett brinnande bål med lyftade vingar. I omskriften: "PHOENIX•PHOENICIS•GVSTAVI•E FVNERE•NATA•"