Kristinas kastpenning till kröning 1650 av Parise - PRAKTEXEMPLAR - Ex. Bonde

22 500 kr

Drottningens kröning i stockholms Storkyrka den 20 oktober 1650
Drottningen höll den 17 oktober från Jakobsdal (Ulriksdal) ett utomordentligt festligt intåg i Stockholm. Kröningen förrättades den 20 oktober av ärkebiskop Johan Lenæus i Storkyrkan, där drottningens f. d. lärare Johannes Mathie predikade. Två dagar därefter skedde hyllningen på borggården. Efter kröningen följde under en lång tid omväxlande fester, mera storartade än man förut sett vid svenska hovet. 


Utdelningen och utkastandet av dessa kröningsmedaljer/kastpenningar synes ha varit mycket frikostig, efter som man graverat så många stampar av olika storlek med talrika variationer. Det framgår tydligt att dessa kröningsmedaljer även har cirkulerat som betalningsmedel då flera av de bevarade exemplaren uppvisar tydligt "cirkulationsslitage". Dock är kröningsmedaljerna ej präglade i "myntvikter" utan förekommer i varierande vikter, vilket är karakteristiskt för medaljer, men ej för mynt. Medaljerna är graverade av Erich Parise och de som är signerade har initialerna "EP" längst ned på åtsidan. En del av medaljerna är osignerade och med något varierade frisyr. I Hildebrand felaktigt angivet som "IP". Läs mer T. Lindgren: "Anteckningar om kastpenningar från och med drottning Kristinas kröning 1650", NNÅ 1947, sid 116ff.


Medaljen och dess sällsynthet - Ex. Bonde
Den här utbjudna medaljen är i ett exceptionellt välbevarat skick, tekniskt ocirkulerad i underbart hög relief med skarpskurna detaljer och fullt bevarad präglingsglans. Endast helt obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Ett exemplar som gör att man tappar andan och så vacker att skåda. Medaljen i sig själv är ingen direkt sällsynthet, däremot är kvaliten långt utöver det vanliga och som sådan mycket sällsynt. Graverad av Erich Parise som tydligt velat tillfredställa den kultiverade och antikälskande drottningen genom att modellera hennes bild efter grekiska antika förebilder, som en dekadrachm från Syrakusa. Ex. Bonde 2010:207. Silver, 19.85g, 33mm, kvalitet god 01, Hildebrand 44.


Åtsida
Drottningens vänstervända lagerkransade bröstbild, kring örat flera nedfallande fina lockar. Medaljen är osignerad. I omskriften texten: "CHRISTINA REGINA".


Frånsida 
Guds arm utstickande ur ett moln med den kungliga kronan i handen (Kristina kröns av Gud själv). Under armen texten: "AVITAM ET / AVCTAM", som översatt betyder: "Fäderneärvd och utökad".