Kristinas kröning 1650 av Erich Parise

8 950 kr

Kristinas kröning 1650 av Erich Parise
Ett charmigt, cirkulerat och väl använd exemplar av en medalj som även brukades som kastmynt. Ḿindre märken av hanteringen, kvalitet ca 1+, Hildebrand 40, 18.67g, 32mm, signerad EP under bilden.