Kristinas lysande och makalösa snillegåvor av Giovanni Battista Guglielmada

15 950 kr

Kristinas lysande och makalösa snillegåvor, ja Kristinas självbild var synnerligen uppblåst och flertalet medaljer på detta tema lät hon utge under sin tid som drottning utan land i Rom. Hon var uppfostrad från mycket unga år som blivande regent av Sverige. Redan som 6-åring vid budet av faderns död på slagfältet i Lützen fick hon tillträda som regent och hennes utbilding präglades av detta. Enligt den då rådande doktrinen var kungen eller drottningen direkt utsedd av gud att regera och det var verkligen något man trodde på. Så redan från unga år stod hon upphöjd i centrum och självbilden formades efter detta. Medaljutgivningen både under hennes tid som regent i Sverige men mer tydligt under hennes tid efter abdikationen avspeglar hur hon uppfattade, eller ville bli uppfattad, av sin samtid - i centrum av gud utsedd och med outsinliga och obegränsade intellektuella gåvor. Ja hon var faktiskt mycket begåvad och insatt i sin tids alla politiska intriger och maktspel, i vilka hon gärna deltog i med liv och lusta.


Om medaljen
Ett mycket vackert och praktfullt exemplar med nästan fullt bevarad präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Det här utbjudan bronsexemplaret ingick i Thomas Lautz omfattande medaljsamling med nr 3362 och såldes tidigare av Cronans Mynthandel 1985. Graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Kvalitet ca 01, 90.64g, 62mm. Hildebrand 96.


Åtsida
Kristinas högervända lagerkrönta bild : "REGINA CHRISTINA".


Frånsida
I centrum den strålande solen (Kristina själv) och ovanför texten: "NEC FALSO NEC ALIENO" som översatt lyder: "(Den lyser med ett ljust som är) varken falskt eller lånat". Syftande på Kristina kan man utgå ifrån!


Jag erbjuder även upp till 24-månaders räntefri delbetalning, kontakta mig för mer information!

x