Kristinas lysande och makalösa snillegåvor av Giovanni Hamerani 1675 Rom - Mycket sällsynt RR

9 500 kr

Kristinas lysande och makalösa snillegåvor
Graverad av Giovanni Hamerani 1675 Rom - Mycket sällsynt RR. Tenn 18.85g, 35mm, kvalitet 01/0, Kungliga medaljer 157d, Hildebrand 100. Mycket sällsynt, RR


Åtsida
Kristinas högervända bild, det lockiga håret uppfäst. Under halskanten gravörens initialer: "•I•H•F". I omskriften: "CHRISTINA REGINA"


Frånsida
En strålande sol med ansiktet över medaljens centrumlinje, överst ett veckat band med text. I omskriften: "NEC  FALSO  NEC  ALIENO / 1675". Den latinska texten kan översättas till: "varken falskt eller främmande"