Kristinas ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare av Giovanni Battista Guglielmada i Rom

13 500 kr

Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare


Kristina i Rom ca 1685. En härligt stor och mäktig medalj utgiven i Rom där Kristina var bosatt efter sin abdikation och konvertering till katolicismen fram till sin död 1689. Graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Brons. Kvalitet 1+/01, 86.84g, 62mm. Hildebrand 113b.


Åtsida
Drottning Kristinas högervända bröstbild samt omskriften: "REGINA CHRISTINA"


Frånsida
En jordglob omsluten av två korsvis lagda band samt omskriften: "NE MI BISOGNA NE MI BASTA" som översatt betyder: "Den är varken nödvändig eller tillräcklig för mig." Möjligtvis syftande på världen eller den svenska kronan.

x