Kronprins Carl August adopterad av Karl XIII och vald till svensk tronföljare den 24 januari 1810 av Carl Enhörning - RR - MYCKET SÄLLSYNT

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Medaljen redan såld

Kronprins Carl August adopterad av Karl XIII och vald till svensk tronföljare den 24 januari 1810 av Carl Enhörning - RR - MYCKET SÄLLSYNT
En mycket sällsynt och stor pampig tennmedalj av den olycksalige tronföljaren som blev mycket kortlivad innan han plötslig avled i slaganfall. I silver har vi noterat 3 försäljningar de senaste ca 20 åren, men inte en enda i tenn. Medaljen är RR, 48.73g, 57.3mm, HK1. Kvalitet 1+/01-01.


Kort historik
Prins Christian August af Slesvig Holstein Sonderburg Augustenburg valdes av Rikets Ständer i Stockholm den 18 juli 1809 till svensk tronföljare och blev den följande 28 Augusti på rikssalen högtidligen som sådan förklarad. Sedan freden med Danmark den 10 december 1800 blivit avslutad, ankom Prinsen den 7 januari 1810 från Norge via Svinesund till svenska gränsen, där han mottogs av statsrådet friherre Georg Adlersparre, Landshövdingen i göteborgs län greve Axel Pontus von Rosen och (i biskop J. Wingårds ställe) kyrkoherden i Tanum prosten Gomer Brunius. Resan fortsattes till Göteborg och vidare över Örebro till Drottningholm, dit prinsen ankom den 20 januari. Sedan landtmarskalken och talmännen följande dagen här överlämnat valakten och mottagit prinsens undertecknade försäkran skedde intåget i Stockholm den 22 januari. Vid adoptionen den 24 januari antogs namnet Carl August.