Kronprins Gustav (III) blir kansler för Uppsala Universitet 1764 - RR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Kronprinsen blir Uppsala Universitets Kansler den 9 April 1764 - RR
Efter riksrådet och kanslipresidenten greve Anders Johan von Höpken, som år 1764 nedlagt kanslersembetet, blev Kronprinsen den 4 april samma år av universitetet vald till Kansler. Uppdraget mottogs den 9 April och behölls ända till tronbestigningen 1771.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Ett vackert, tekniskt ocirkulerat exemplar med mindre märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Åtsidan rengjord. En synnerligen sällsynt medalj som garanterat saknas i de flesta samlingar. Under de senaste 20 åren har inga noteringar gjorts i den internationella databasen Coin Archives Pro (som omfattar de flesta större auktionsföretagens försäljningar). Medaljen saknades även i greve Bondes samling och också i Sven Svenssons utbud som såldes av Hirsch Myntauktioner 1966 och 1970.  Jag har endast noterat ett silverexemplar, utöver det här utbjudna, nämligen Sune Eberhard Cronas exemplar som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna exemplaret ingick i Henrik Schycks medaljsamling (1855-1947). Utöver dessa två silverexemplar har jag kännedom om ett guldexemplar som såldes av Ulf Nordlinds Myntauktioner 1911:591. Medaljen torde sålunda vara EXTREMT RAR och RR. Graverad av Gustaf Ljungberger. Silver. Kvalitet ca 01, 75.85g, 52.39mm, Hildebrand 6a.


Åtsida
Kronprinsens högervända bröstbild med ombundet hår och i tidens dräkt, bärande Serafimerordens band, i omskriften: "GUSTAVUS PRINCEPS HAER REGNI SVEC". Nedanför bilden gravörens initialer: "G. L.". Omskriften översatt betyder: "Gustav, Sveriges rikes arvprins".


Frånsida
Gustavianska auditorii byggnaden i Uppsala. I omskriften: "TUA SIM TUA DICAR OPORTET" och i  avskärningen: "CANCELLARIO SUO SERENIS. ACADEMIA UPSAL. A. MDCCLXIV", som översatt betyder: "Det är tillbörligt att jag är din och att jag kallas din kansler för Uppsala Universitet år 1764".