Kronprins Gustav (III) utrikes resa 1770-1771 av C.G. Fehrman

6 950 kr

Kronprins Gustav (III) utrikes resa 1770-1771 av C.G. Fehrman
Kronprinsen, under antaget namn Greve av Gotland, och hans broder Fredrik Adolf, som kallade sig greve av Öland, företog i sällskap med riksrådet greve Carl Fredrik Scheffer en liten utrikes resa. Resan startade den 8 november 1770 och de besökte hoven i Köpenhamn, Braunschweig och Zweibrücken, för att ankomma den 4 februari 1771 till den den franske konungen Ludvig XV:s hov. Resan avbröts dock hastigt då kronprins Gustav mottogas av beskedet om sin faders död, konung Adolf Fredrik. En vacker medalj med ett kraftfullt porträtt av kronprinsen på åtsidan, på frånsidan avbildas Herkules med klubba. Medaljen graverad av C. G.  Fehrman 1783. Silver, 39.06g, 42.35mm, kvalitet 1+/01. Hildebrand 2:145:10.