Kronprins Gustav (III) utrikes resa åren 1770 och 1771 av Carl Gustaf Fehrman

6 500 kr

Kronprins Gustav (III) utrikes resa åren 1770 och 1771 av Carl Gustaf Fehrman (1783)
En vacker bronsmedalj till minne av kronprinsens bildningsresa i utlandet. 42.58g, 42mm, Sällsynt, SKM 13b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno, Hildebrand 10, kvalitet 01.


Åtsida
Kronprinsens högervända bild, gravörens initialer "C•G•F•" i halsavskärningen. I omskriften: "GUSTAVUS PRINCEPS HAER•REGNI SVEC•".


Frånsida
Herkules som yngling går mot en klippa på vars topp ärans strålande tempel står. Gravörens initialer: "C•G•F•" på nedre delen av klippan till vänster, I omskriften: "LONGARUM HAEC META VIARUM•" och i avskärningen: "PEREGRINATIO PR•HAER• / MDCCLXX•". Den latinska texten kan översättas till: "Detta är målet för hans långväga färder - Arvprinsens utrikes resa 1770.".