Kronprins Gustav (IV) Adolf besöker Stockholms rådhus den 29 mars 1790 av Carl Enhörning - Ett extremt sällsynt praktexemplar

29 500 kr

Kronprins Gustav (IV) Adolf besöker Stockholms rådhus den 29 mars 1790
Kronprinsen uppträdde, enligt faderns föreskrift, på Stockholms rådhus, att förklara konungens välbehag och erkänsla i anledning av borgerskapets fortsatta vakthållning i huvudstaden under konungens och gardes regementenas frånvaro i Ryska kriget.


Ett ocirkulerat praktexemplar med fullt bevarad underbart skimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. En medalj i underbar relief och utseende som gör en glad att beskåda. Graverad av Carl Enhörning. Kvalitet 01/0, 67.60g, 53mm, Hildebrand 2, RRR. Ex. Pecunia 2006. Utgiven av Stockholms borgerskap 1791.


Inga försäljningar i brons finns noterade för den senaste ca 20-årsperioden av alla de auktionsföretagens försäljningar som är noterade i den stora internationella auktionsdatabasen Coin Archives Pro. Medaljen i brons saknades även i friherre Bondes samling (han hade ett exemplar i silver), den saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 respektive 1970 samt Sune Eberhard Cronas samling som såldes i Amsterdam 1937 av Felix Schlessinger (han hade ett exemplar i silver). Det här utbjudna exemplaret i brons är sålunda det enda av mig kända enligt ovanstående statistiska källor och torde sålunda vara extremt sällsynt.


Åtsida
Den unga kronprinsens högervända bröstbild samt omskriften: "GUSTAVUS ADOLPHUS PRINCEPS HAER. REGNI SVECIAE." och under bilden gravörens namn: "ENHÖRNING". Omskriften översätts till: "Gustav Adolf, Sveriges rikes kronprins"


Frånsida
Merkurius, bärande sin stav i handen, framträder med talande åtbörd till en kvinna (Stockholm), som stående, i antik dräkt med dubbel tornkrona på huvudet, lägger handen på sin vapensköld innehållande S:t Eriks huvud. Vid hennes sida ligger ett antikt roder. I omskriften: "IAM IOVE DIGNUS." och i avskärningen: "PATERNA CLEMENTISSIMA JUSSA DEFERENTI XXIX MART. MDCCXCCIV. STOCKH." Ovanför avskärningslinjen gravörens initialer: "C. E." Hela texten översatt lyder: "Redan värdig Jupiter - Stockholms borgerskap (åt kronprinsen), när han den 29 mars 1790 framförde sin faders milda befallningar."