Kronprins Gustav (IV) blir kansler för Uppsala universitet 1785 av Ljungberger, Extremt sällsynt

29 500 kr

Kronprins Gustav (IV) blir kansler för Uppsala universitet 1785 graverad av Gustaf  Ljungberger, Extremt sällsynt RR
En mycket sällsynt, stor och pampig medalj från 1785. Kvalitet 1+/01, åtsidan rengjord. HK 2:231:1, 76.25g, 54mm. RR.
Medaljen saknas i stora samlingar som tex friherre Bondes. Sune Eberhard Crona, som byggt upp en av de större privatägda medaljsamlingar, ägde ett exemplar, dock med repor och endast i kvalitet 1 (schön). Samlingen såldes 1937 i Amsterdam av firma Felix Schlessinger. Jag har kännedom om ytterligare två exemplar, utöver det vi här erbjuder, 1) Exemplar sålt hos firma Künker i Tyskland 2015, detta exemplar var också i dåligt skick med repor, möjligtvis kan det vara identiskt med Cronas exemplar. 2) Exemplar sålt hos Ahlströms Myntauktioner 1974, vackert exemplar kv. 01. Totalt har jag kännedom om möjligen tre eller fyra exemplar sålda under de senaste 50-åren.


Detta exemplar har följande fina proviniens: Henrik Schück, 1855-1947
 Schück var professor vid Lunds universitet 1890-1898 och vid Uppsala universitet 1898-1920. Vidare var han rektor vid Uppsala universitet 1905-1918 och ledamot av Svenska Akademien 1913-1947, på stol 3. Åren 1920-1936 var Schück ledamot av Akademiens Nobelkommitté och 1918-1929 ordförande i Nobelstiftelsens styrelse. Han var även ledamot av Vitterhetsakademien och Vetenskapsakademien.


ÅTSIDA
Kronprinsens högervända bild samt omskriften: "GUSTAVUS ADOLPHUS,PRINCEPS HAER REGNI SVECi" som översatt lyder=Gustav Adolf, Sveriges rikes kronprins.


FRÅNSIDA
Minerva stående med spjut, vilande högra handen på em sköld med krönt vase, i bakgrunden Gustavianska auditoriihuset tillhörande Uppsaala universitet. Omskrift och text längs ned: "AGNOSCO VETERIS VESTIGIA FLAMMAE - SERENISSIMO PATRIS AVIQ AD EXEMPL CANCELLAR SUO ACADEMIA UPSAL MDCCLXXXV". Som i översättning lyder=Jag känner igen spåren av den gamla elden - Uppsala (Citat från Verg. Aen. 4.23.) Universitet 1785 åt sin höge kansler, i faders och förfäders efterföljd.