Kronprins Gustav (IV) blir kansler för Uppsala universitet 1785 graverad av Gustaf Ljungberger, Praktexemplar och extremt sällsynt

29 500 kr

Kronprins Gustav (IV) blir kansler för Uppsala universitet 1785 graverad av Gustaf  Ljungberger, Extremt sällsynt
Ett ocirkulerat praktexemplar med fullt bevarad underbart skimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. En medalj i underbar relief och utseende som tar andan ur en. Kvalitet 01/0, 68.15g, 54mm, Hildebrand 1, RR. Ex. Ticalen 2006


Utöver det här utbjudna exemplaret har jag kännedom om ytterligare ett exemplar i brons, nämligen friherre Bondes exemplar. Inga försäljningar i brons finns noterade för den senaste ca 20-årsperioden av alla de auktionsföretagens försäljningar som är noterade i den stora internationella auktionsdatabasen Coin Archives Pro. Medaljen i brons saknas även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 respektive 1970 samt Sune Eberhard Cronas samling som såldes i Amsterdam 1937 av Felix Schlessinger. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. Totalt har jag kännedom om endast två exemplar i brons enligt ovanstående statistiska källor. 


ÅTSIDA
Den 7-årige kronprinsens högervända bild samt omskriften: "GUSTAVUS ADOLPHUS,PRINCEPS HAER REGNI SVECi" som översatt lyder=Gustav Adolf, Sveriges rikes kronprins.


FRÅNSIDA
Minerva stående med spjut, vilande högra handen på em sköld med krönt vase, i bakgrunden Gustavianska auditoriihuset tillhörande Uppsaala universitet. I omskriften: "AGNOSCO VETERIS VESTIGIA FLAMMAE" och i avskärningen: "SERENISSIMO PATRIS AVIQ AD EXEMPL CANCELLAR SUO ACADEMIA UPSAL MDCCLXXXV". Som i översättning lyder=Jag känner igen spåren av den gamla elden - Uppsala Universitet 1785 åt sin höge kansler, i faders och förfäders efterföljd.