Kronprins Gustav (VI) Adolf och Louises besök på det Kungliga Myntverket 1933 - Av Erik Lindberg

1 500 kr

Kronprins Gustav (VI) Adolf och Louises besök på det Kungliga Myntverket 1933
Av Erik Lindberg. Brons. 31 mm. 11,65 g. Ehrensvärd 329. Kvalitet 01, osignerad. Medaljen präglades i silver och brons.


Åtsida
Kronprinsens krona kröner kronprinsparets initialerna "GAL" i spegelmonogram.


Frånsida
Text på nio rader: "MINNE AV | KRONPRINS | GUSTAF ADOLFS | OCH | KRONPRINSESSAN | LOUISE's BESÖK VID K. MYNTET | 10 JANUARI | 1933".


Erik Lindberg skriver om denna medalj i sin dagbok 2.1.1933:
"Myntdirektören ringde på kvällen och meddelade, att Kronprinsen och Kronprinsessanm önskade besöka Myntet d. 10 jan., varför han menade att vi borde iordningställa en liten minnespenning, som kunde präglas i deras närvaro. Det blir alltså mitt trettondagshelgsgöra" 

Erik Lindberg graverade punsarna direkt i stålet för både åt- och frånsidorna. 

Den 10.1 skriver Erik Lindberg vidare i dagboken: "Kronprinsparets besök på Myntet har i dag ägt rum och av löpte på trevligt sätt. De anslogo två timmar däråt och fingo se de flesta avdelningarna. Till sist kommo de in »i torftiga hålan min». Jag hade monterat upp en modell i reduktionsmaskinen, som naturligtvis roade dem, ej minst prins Carl Johan som också var med. Likaså fick jag demonstrera gången i övrigt av en medaljstamps tillkomst. Minnesslanten blev förstås enkel - den korta tiden tillät ej annat - ett namnskiffer GAL på ena sidan, inskrift på den andra"