Kronprins Gustavs (IV) dop i kungliga slottskapellet den 10 november 1778 av Gustaf Ljungberger

19 500 kr

Kronprins Gustavs (IV) dop i kungliga slottskapellet den 10 november 1778
En härligt stor silvermedalj graverad av Gustaf Ljungberger, 68.7g, 57mm, RAR. Delzanno kungliga medaljer: 75b, Hildebrand 49, kvalitet 1+


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "LIUNGBERGER•". I omskriften: "GUSTAVUS III•D•G•REX SVECIAE•"


Frånsida
Konungen med krona och mantel, bär fram kronprinsen mot faddrarna, de fyra ståndens representanter. Text ovanför: "DEO ET PATRIAE•" och i avskärningen på tre rader: "IĤS / GUST•ADOLPH•PRINC•HAER• / NAT•D•I•N•BAPT•D•X•NOV• / MDCCLXXVIII•". Hela texten översatt lyder: "Gud och fäderneslandet / Jesus Kristus / Gustav Adolf, arvprins / född i Närke, döpt den 10 november / 1778".