Kronprins Oskar I blir Kungliga Vetenskapsakademins beskyddare 1818 av Mauritz Frumerie

6 950 kr

Kronprins Oskar I blir Kungliga Vetenskapsakademins beskyddare 1818 av Mauritz Frumerie
Ett mycket tilltalande exemplar med vacker guldskimrande lyster. Kvalitet 1+/01+, Silver. 40 mm. 25,89 g. Hildebrand 4.


ÅTSIDA
Kronprinsens högervända bröstbild i uniform bärande ordenskedja, nedanför gravörens namn "MFRUMERIE" samt omskriften: "JOSFRANCOSCARPRINCSUCCESSORSVETNORVDUXSUDERM" som översatt lyder=Josef Frans Oskar, Sveriges och Norges kronprins,
hertig av Södermanland.


FRÅNSIDA
Ung man i antik dräkt stående med olivgren i vänstra handen som vidrör en glob på trefot. Ofanför texten: "PRINCIPI JUVENTUTIS" och i avskärningen "SOCIO
SUO REG AC SCIENT MDCCCXVIII". Hela texten lyder översatt=Till ungdomens främste - Kungl.
Vetenskapsakademien till sin ledamot 1818.