Kronprins Oskar (II) - Världsutställningen i Stockholm 1866 av John Ericsson

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Kronprins Oskar (II) - Världsutställningen i Stockholm 1866
Utgiven efter utställningens avslutande som till minne av kronprinsens ledning av utställningskommitens arbete. Silver, 91.84g, 59.62mm, Hildebrand 3.


ÅTSIDA
Kronprinsens vänstervända bild samt omskriften: 2OSCAR FREDRIK SVERIGES OCH NORGGES ARVFURSTE" under bilden gravörens namn "JOH. ERICSSON"


FRÅNSIDA
Två stående kvinnor i antika dräkter, Industrin och Konsten, på var sida om en sköld med det svenska lilla riksvapnet . I omskriften ovan: "TILL EN UPPLYST OCH NITISK LEDARE". Nedanför i avskärningen texten: "AF K. CENTRALKOMMITEN FÖR ALLM. INDUSTRI O. KONSTUTSTLN. I STOCKHOLM 1866."


Historisk bakgrund, artikel från SNT 1993:6
Den långa raden av världsutställningar inleddes med utställningen i London 1851. Även Sverige var representerat i Crystal Palace, men deltagandet var blygsamt. Femton år senare var det dags för sveriges första större utställning. Det skulle bli en kombination av konst- och industriutställning. Utställningen 1866 motiverades bla med att man önskade fira stockholms 600-årsjubileum (vid denna tid trodde man på denna datering). Det främsta skälet var naturligtvis att man med denna stora varumässa ville visa upp ett modernt Skandinavien. Mässhallen var en avancerad skapelse i ny teknik - trä och glas - av A W Edelswärd, den arkitekt som ritade ett stort antal av 1800-talets järnvägsstationer. Den låg i Kungsträdgården nära Jakobs kyrka. 


Till invigningen den 15 juni 1866 var 2000 personer inbjudna ,bland andra hela diplomatiska kåren. Franz Benvald hade komponerat en festmarsch och en hymn. Karl XV var sjuk; därför höll hans bror Oscar(II)ett anförande, varefter drottning Lovisa förklarade utställningen öppnad. Så togs spärrarna bort, fontäner började spruta och maskiner slamra, drivna av en central axel via remskivor. Till utställningen var Norge, Danmark och Finland inbjudna. Säkert fanns skandinavismen med i tankarna. Sverige var angeläget att uppvisa sin nya metallindustri. Från Stockholm kom Bo Linders och Ludvigsberg med gjutjärnsgods. Nya industricentra som Motala, Ankarsrum, Huskvarna och Eskilstuna var på plats. Här fanns även glas- och keramikindustrin, malm från Loussavaara mm. Till utställarna utdelades 1330 medaljer och diplom. Samma dag som industriutställningen öppnades invigdes det nya Nationalmuseum. lnträdet till utställningen var 50 öre, vilket medförde att de fattigare knappast hade råd att göra en besök! Till utställningen framställdes både pris- och minnesmedaljer i olika metaller; vitmetall, brons, silver och guld. En del tillverkades på plats inför besökarnas ögon. (Daglön i Stockholm var ca 1:50 rdr riksmynt).