Kronprinsen Karl Augusts död på Qvidinge hed i skåne den 28 maj 1810 av Carl Enhörning - RR

9 950 kr

Kronprinsen Karl Augusts död på Qvidinge hed i skåne den 28 maj 1810 av Carl Enhörning  - RR
En mycket sällsynt tennmedalj utgiven med anledning av tronföljarens död endast fyra månader efter det att han adopterats av Karl XIII och blivit vald till svensk tronföljare. Det här utbjudan exemplaret är det enda vi noterat i tenn. 46.89g, 57.84mm. HK 2. Kvalitet 1+/01


Historik:
Kronprinsen anträdde den 9 maj en resa till södra landskapen över Linköping, Eksjö och Karlskrona till Helsingborg. Vid Ramlösa sammanträffade han med sin broder hertig Fredrik Christian den 25 maj. Redan i början av resan kände han sig illamående. Då han den 28 maj, samma dag han i Helsingborg hade tagit avsked av sin broder, besåg truppernas exercis på Qvidinge hed fick han under en häftig ritt ett slaganfall, föll af hästen och bars in i Qvidinge prostgård där han snart avled. Liket obducerades den 30 maj, fördes den 12 Juni från Qvidinge, kom den 20 samma månad till Stockholm, där det uppfördes till riddarsalen i kungliga slottet att offentligen förevisas. Jordfästningen förrättades av ärkebiskopen J. A. Lindblom i Riddarholms kyrkan den 13 juli.