Kronprinsens (Gustav III) resa till Bergslagen 1768 av Gustaf Ljungberger - 2 noterade försäljningar - RRR

29 500 kr

Kronprinsens (Gustav III) resa till Bergslagen 1768 av Gustaf Ljungberger
En synnerligen sällsynt medalj där jag endast noterat 2 försäljningar i min inventering. Kvalitet god 1+ med en hel del bevarat lyster, mindre kantskador, 58.34g, 57mm, SKM11a (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 9, RRR.


Åtsida
Kronprinsens (Gustav III) högervända bild, under bilden gravörens namn: "G•LIUNGBERGER•". I omskriften: "GUSTAVUS PRINCEPS HAER•REGNI SVEC•"


Frånsida
Kronprinsen stående i antik dräkt, med en grönskande kvist i handen, går fram mot en kvinna (Bergslagen) som med handen visar på en grupp gjutna arbeten. Gravörens initialer: "GL" på linjen. Överst: "SPECTATOR ADDIT ANIMOS", i avskärningen på tre rader: "METALLA PRINC• / HAER•LUSTRAVIT / MDCCLXVIII". Den latinska texten kan översättas ungefär som: "Han ger uppmuntran genom att betrakta vårt arbete" och "Arvprinsen besåg Bergverken 1768".