Kungliga musikaliska akademiens belöningsmedalj i silver av Carl Gustaf Fehrman (1797)

2 500 kr

Kungliga musikaliska akademiens belöningsmedalj i silver av Carl Gustaf Fehrman (1797)
Silver, 12.13g, 33mm, Kungliga medaljer 466b, Hildebrand 38, kvalitet 1+/01


Åtsida
En femsträngad lyra med en kantig sångbotten. I omskriften: "TIL UPMUNTRAN•"


Frånsida
Text på fem rader: "FÖR / KONGL•SVENSKA / MUSICALISKA / ACADEMIENS / ELEVE•"