Kungliga Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj av Gustaf Ljungberger (1772) - Ex. Bonde - Ett ocirkulerat toppexemplar - RAR

7 950 kr

Kungliga Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj av Gustaf Ljungberger (1772) - Ex. Bonde - Ett ocirkulerat toppexemplar - RAR
Kungliga Patriotiska Sällskapet instiftades som självständigt sällskap den 12 februari 1772. Dess ändamål var och är att sprida nyttiga kunskaper i allmänna hushållningen, befrämja näringar och utdela belöningar för berömliga gärningar, odlingar m.m. samt åt flitiga och trogna medborgare. Detta exemplar ur friherre Bondes samling är det enda jag noterat i brons i min inventering och som sådant extremt sällsynt. Exemplar utan hål eller hänganordning och/eller band är ej utdelade utan utgör sannolikt så kallade arkivexemplar eller möjligen beställda av samlare för sitt kabinett. Ett ocirkulerat toppexemplar med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering samt några helt obetydliga fläckar. Kvalitet 01/0, brons, 15.2g, 34mm, Hildebrand 120.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med serafimerband. I omskriften: "GUSTAVUS III•D•G•REX SVECIAE•".


Frånsida

Sällskapets sinnebilder. En grupp av bergsverks- och industriredskap samt en bok och en merkuriistav. Vid sidan den uppgående solen bokom ett berg. I bakgrunden ett skepp på havet. I omskriften: "KL•SV•PATR•SÄLLSK•"