Kungliga Hertig Karl - Vetenskapsakademiens vördnadsbetygelse 1792 - RR

4 950 kr

Hertig Karl - Kungliga Vetenskapsakademiens vördnadsbetygelse 1792
Kungliga Vetenskapsakademien instiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien främjar vetenskap av högsta kvalitet genom att stimulera till utveckling och förnyelse av svensk forskning, stärker vetenskapens ställning i samhället genom att uppmärksamma viktiga samhällsfrågor, granska dem ur ett vetenskapligt perspektiv och kommunicera resultatet samt medverkar i samarbetet kring globala frågor, med syfte att vara en internationell, vetenskaplig aktör för hållbar utveckling. År 1792 utgav akademien denna medalj som en vördnadsbetygelse över dess beskyddare, nämligen konung Gustav IV Adolf och hans förmyndare. 


Om medaljen och dess sällsynthet - RR - Ex. Bonde
Ett  ocirkulerat toppexemplar, som taget direkt ur stampen. Fullt bevarad och underbart vackert skimrande präglingsglans, endast med mindre märken och helt obetydligt kabinettsslitage på de högsta partierna. Bakom nacken en "tunn ås" som uppstått pga av att medaljen präglats med en sprucken stamp, en sk. stampskada. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast tre bronsexemplar av denna medaljen skett. Ett av dessa bronsexemplar ingick i friherra Bondes samling som såldes av Ulf Nordlind åren 2007-2010. Medaljen saknades helt i både Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 och i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Utöver det här utbjudna tennexemplaret som även det ingick i friherre Bondes samling (och såldes i en lot på auktion 2010) har jag kännedom om ytterligare ett exemplar och är sålunda det andra av mig kända i tenn i den privata marknaden och enligt ovanstånde statistiska källor. Jag har inte noterat några exemplar i silver och endast tre exemplar i brons enligt ovanstående. Medaljen torde sålunda vara mycket sällsynt. Graverad av Johan Gabriel Wikman. Tenn. Kvalitet 01/0, RR, 19.81g, 40.44mm, Hildebrand 7.


Åtsida
Hertig Karls högervända bröstbild med ombundet hår, under bilden gravörens namn: "I. G. WIKMAN". I omskriften: "CAROLUS REGN. SVEC. PRINC. HAER. DUX SUDERM", som översatt betyder: "Karl, med Guds nåde Sveriges rikes arvfurste och hertig av Södermanland".


Frånsida
En stående krigare i antik rustning, håller skyddande sin sköld över en sittande kvinna (Kungliga Vetenskaps Akademien). Hon pekar på en vid hennes fot liggande sköld tecknad med akademiens sinnebild, nordstjärnan strålande genom Sveriges tre kronor, samt på vetenskapliga attributer (eskulapiistav, skriftrulle, triangel). I omskriften: "GENERIS VESTIGIA SERVAT. " och i avskärningen: "OPTIMO PRINCIPI REG. ACAD. SCIENT. MDCCXCII", allt översatt lyder: "Han följer i släktens spår - Kungliga vetenskapsakademien åt den gode fursten".