Lovisa Ulrika instiftar Vitterhetsakademien den 20 mars 1753 av Daniel Fehrman - RRR - Enda noterade exemplaret i min inventering

19 500 kr

Lovisa Ulrika instiftar Vitterhetsakademien den 20 mars 1753
Ett mycket vackert tennexemplar graverat av Daniel Fehrman. Det här utbjudna exemplaret är det enda i tenn jag noterat i min omfattande inventering som sträcker sig tillbaks till slutet av 1800-talets auktionsförsäljningar. Kvalitet 01, RRR, Tenn, 47.4g, 52mm. SKM 7f (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 5a. Ett tillfälle för finsmakaren och samlaren av vackra kvaliteter och rariteter.


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild samt omskriften: " LUDOVICA ULRICA D G REGINA SVECIAE"


Frånsida
Tre lagerkransar på ett bord som står på ett rutat golv. I omskriften: "CERTAMEN LITERAR CONSTIT" och i avskärningen årtalet i romerska bokstäver: "MDCCLIII".. Den latinska inskriften lyder översatt: "Inrättandet av en tävlan i lärda mödor"