Lyckönskan på konungens 15:de födelsedag den 24 november 1669 möjligen av Anton Meybusch - Tidigare okänd, saknas i alla samlingar och därmed odokumenterad, möjligen UNIK

49 500 kr

Lyckönskan på konungens 15:de födelsedag den 24 november 1669 möjligen av Anton Meybusch - Tidigare okänd, saknas i alla samlingar och därmed odokumenterad, möjligen UNIK.  Enligt Hildebrand kan medaljen möjligtvis tillskrivas Meybusch och enligt Karsten Kold kan man möjligen se AMF i rökelsekaret. Förgyllt bly, frånsidan präglad med sprucken stamp, litet hack. 43.9g, 48mm, Hildebrand 27, Karsten Kold 8, kvalitet 1+/01


Åtsidan
Kentauren Chiron, framställd som skytten i zodiaken samt omskriften: "SIC RECT IVS VRGET"


Frånsida
Rök stiger upp ur ett i kedjor upphängt rökelsekar, samt inskrift: "PRECE PVRA / OB NATAL:PRINCIPIS XV. FEL: EXACT: XXIV. NOVEMB M.DC.LXIX."