Magnus I ur Hedlingers regentlängd av Daniel Fehrman - Magnus den starke

3 500 kr

Magnus I ur Hedlingers regentlängd av Daniel Fehrman
Silver, 14.29g, 33mm, vackert exemplar med fin lyster, kvalitet 01, Hildebrand nr 16

Åtsida
Magnus högervända bröstbild, iklädd hatt med omslutande krona och hermelinsmantel. Nedanför: "D•F•".  I omskriften: "MAGNUS I•REX SVECIAE•"


Frånsida
Överst ordningsnumret i serien, därefter text på sex rader: "16• / N•EX SORORE / MARGAR•FRIDKOLLE / A W-GOTHIS E•1133• / BELLUM CONTRA / ERICUM R•D• / M•1135•"


Om Magnus den starke
Magnus Nilsson, född cirka 1106–1107 och död den 4 juni 1134, var en prins av Danmark som valdes till kung av götarna. Magnus var son till kung Niels och hans svenska drottning, Margareta (dotter till kung Inge den äldre). Han var gift med Rikissa av Polen och var far till Knut V av Danmark. Snorre Sturlasson kallar honom Magnus den Starke.

Enligt Saxo Grammaticus valdes Magnus till kung av Sverige av götarna cirka 1125 efter Inge den yngres död, men valet accepterades inte av svearna. De sägs ha valt sin egen kung, men han mördades av götarna. Därefter accepterades Magnus som kung, men vid den tiden var han upptagen med inbördeskrig i Danmark, och Sverker den äldre valdes till kung.

Magnus nämns inte i Västgötalagens kungalängd, men det sägs att den kung som svearna valde, Ragnvald Knaphövde, dödades av västgötarna när han övermodigt red in i landskapet utan att först begära gisslan. Detta kan ha skett under hans eriksgata. Landskapet styrdes sedan av lagmannen och landskapets hövdingar tills Sverker valdes till kung. Anledningen till hans frånvaro från kungalängden har spekulerats vara antingen att han inte erkändes i Västergötland eller att man skämdes över honom efter mordet på Knut Lavard.

Detta kusinmord sägs ha inträffat den 7 januari (senare kallad Knutsdagen) 1131, varpå han enligt Saxo flydde till götarna. När han kallades tillbaka av sin far bröt inbördeskrig ut. Kejsar Lothar III kallade honom till sig till ett riksmöte i Halberstadt den 15 april 1134, där han avlade länsed till kejsaren och kröntes. Mindre än två månader senare, den 4 juni 1134, föll han dock i slaget vid Foteviken mot Erik Emune vid Fotevik i Skåne.

Enligt Sven Aggesen var han längre än andra män, och Roskildekrönikan beskrev honom som vacker, stark, generös och vis. Även Saxo, som fokuserar på honom som Knuts mördare, uttryckte sin beundran för hans karaktär i allmänhet.

Enligt Olaus Magnus kämpade han mot dyrkan av Tor och ohelgade Uppsala tempel.

Det finns en gravstensmonument felaktigt tillägnat kung Magnus, placerad i Vreta klosterkyrka av Rasmus Ludvigsson, baserat på en förväxling med Magnus Henriksson. Vissa historiker anser det troligt att Magnus Henriksson är begravd någonstans inom klostrets område, men enligt Hans Gillingstam finns det inga bevis för att någon av dem ligger i Vreta. Troligen är det riddaren Magnus Bengtsson eller hans sonson och namne som har sin familjegrav i koret där monumentet står.

Han gifte sig, troligen år 1128, med Rikissa av Polen, dotter till hertig Bolesław III av Polen och Salomea av Berg. De fick sonen Knut, som senare blev dansk kung.
Om Hedlingers regentlängd
Hedlingers regentlängd är Sveriges mest omfattande regentlängd och därtill den officiella "Historica Metallica". Totalt graverades och präglades 56 olika medaljer i serien. Motiv och texter efter förslag av Carl Reinhold Berch. Graverade av Johann Carl Hedlinger, Daniel Fehrman, Carl Gustaf Fehrman och Per Henrik Lundgren. Hedlinger påbörjade arbetet år 1734, men hann själv bara gravera titelmedaljen och dedikationsmedaljen (nummer 56) samt nummer 1, 30-55. Hans lärjunge och efterträdare i medaljörssysslan, Daniel Fehrman, graverade nummer 7, 8, 10-29. Sonen Carl Gustaf Fehrman fortsatte på 1780- och 1790-talet med gravering av nummer 2, 3, 5, 6 och frånsidorna till nummer 54a och 55. Nummer 9 graverades 1842 av Per Henrik Lundgren. Endast nummer 4 har inte blivit graverad. Alla medaljerna är av lika storlek (11 linjer = 8:e storleken), stundom något litet varierande till följd av att de inte är präglade i ring. För att förstå inskrifterna på frånsidan behövs ingen annan förklaring än den som ges på titelmedaljen, nämligen att "F." betyder "filius" (son); "F." frater (broder); "N." nepos (barn av broder eller syster eller av deras barn); "E." electus (vald); "C." coronatus (krönt); "M." mors naturalis (naturlig död); "M." mors violenta (våldsam död).