Maria Eleonora - 2 mark 1655 - kastmynt till änkedrottningens begravning - MYCKET SÄLLSYNT

36 500 kr

Maria Eleonora - 2 mark 1655 - kastmynt till änkedrottningens begravning - MYCKET SÄLLSYNT

Ett tilltalande och mycket välbevarat exemplar med fin glans. Ett kastmynt som sällan erbjuds till försäljning och under de senaste ca 20 åren har jag endast noterat fem försäljningar inklusive det här utbjudna. Totalt existerar endast 16 exemplar i privat ägo! Myntet har några ej störande repor men i övrigt mycket vackert exemplar. Kvalitet god 1+, SMB 44 (SM 37), RAR, 10.54g, 30.81mm