Mattias Björnklou (1607-1671) - Ett underbart exemplar med full präglingsglans - Graverad av Gustaf Adolf Enegren 1820 - Sveriges främste diplomat

2 250 kr

Mattias Björnklou (1607-1671). Riksråd, diplomat
Ett underbart exemplar med full präglingsglans. Slagen för Svenska akademien 1820. Av Gustaf Adolf Enegren. Brons. 31 mm. 11.27g. Svensén 70. Hyckert I:48:2a. Kvalitet 01/0


Åtsida
Björnklous högervända bröstbild, under bilden gravörens initialer: "GAE". I omskriften: "MATTHIAS BJÖRNKLOU REGN(i) SVEC (iae) SENATOR" som översatt lyder: "Mattias Björnklou, svenskt riksråd".


Frånsida
Merkurius, flygande över ett stormigt hav. Text ovanför: "AGIT VENTOS ET TURBIDA TRANAT" som översatt lyder: "Han driver vindarna och navigerar i det stormiga". Inskrift i avskärningen: "PLURIES AD EXT(eros) LEGATUS PATRIAE UBIQUE CONSULENS" som översatt lyder: "flera gånger sändebud hos främmande makter, befordrade han alltid fäderneslandets bästa".

Den framstående diplomaten Björnklou var bl.a. en av Sveriges representanter i Osnabrück vid de westfaliska fredsunderhandlingarna 1643-47, svensk minister vid det tyska kejsarvalet i Frankfurt 1657-59 och legat i Paris 1659-60.

Citatet från Vergilius' Aeneid:
Zeus, gudarnas konung, har hört rykten om Aeneas, hjälten från Troja. Aeneas har dröjt sig kvar i Kartago hos Dido, glömsk av sitt öde att grunda en stad i Latium och föra vidare den trojanska stamtavlan. Orolig för Aeneas framtid och uppdragets vikt, sänder Zeus budbäraren Hermes till Kartago. Hermes, iförd sina bevingade skor och beväpnad med sin stav, ger sig iväg över vindar och stormiga hav (Aen. 4,245-246): "Vindarna jagar han, väpnad med den [staven], och simmar igenom / upprörda moln [...]"

Parallellen till Björnklou:
Inskriften drar en parallell mellan gudarnas budbärare Hermes och den svenske kungens utsände, friherren Gustaf Björnklou. Precis som Hermes flyger fram över stormiga hav för att påminna Aeneas om sitt öde, reste Björnklou runt i ett av krig hemsökt Europa under 1800-talets början. Han var kungens ambassadör och diplomat, ansvarig för att förhandla fram fredsavtal och stärka Sveriges ställning i en turbulent tid. Citatet från Vergilius och inskriften hyllar både Aeneas och Björnklou som modiga och plikttrogna män. De står inför utmanande uppdrag i en orolig värld, och genom sin beslutsamhet och skicklighet navigerar de genom stormar och faror för att fullfölja sina mål.


Mer om Björnklou
Mattias Ericus Mylonius föddes i Dalarna men flyttade till Nykvarn där hans far blev borgare och mjölnare. Han studerade vid gymnasiet i Västerås och universitetet i Uppsala, där han utmärkte sig i teologi och språk. Redan vid 30 års ålder blev han professor i vältalighet vid Uppsala universitet.

År 1640 kallades han till sekreterare i kungliga kansliet av Axel Oxenstierna. Mylonius deltog i flera utländska beskickningar, bland annat i Westfaliska freden och i Wien. Han adlades 1646 och introducerades på Riddarhuset året därefter. Han fick åtta skattehemman i Södermanland som förläning. Han representerade Sverige i riksdagen i Regensburg och vid fredskongressen i Osnabrück. Mylonius var en av författarna till Blå boken och räknas som en av sin tids främste diplomater.

I förmyndarstyrelsens råd blev Mylonius en motståndare till de franskvänliga krafterna. Han blev hovkansler 1661 och riksråd och kansliråd 1664. Han spelade en viktig roll i utformningen av Sveriges utrikespolitik under 1600-talets senare del. Mylonius gifte sig med Margareta Wallenstedt, dotter till biskop Laurentius Olai Wallius. De fick flera döttrar men ingen son som överlevde spädbarnsåren. Mylonius dog 1676 och begravdes i Uppsala domkyrka. Mylonius var en framgångsrik diplomat och statsman som spelade en viktig roll i Sveriges historia under 1600-talet.