Militärsällskapet i Stockholms hedersmedalj utdelad till Georg Wolfgang von Francken den 28 oktober 1870 av Lea Ahlborn - Avslag i brons

2 750 kr

Vid slutet av militärsällskapet i Stockholms sammanfomst den 28 oktober 1870 överlämnades av Hertigen av Östergötland prins Oskar (II), med några hjärtliga ord, till kapten  Georg Wolfgang von Francken (1827-1891) en av sällskapets präglade medalj i guld till tacksamhet för det osparade nit, varmed Francken under en tid av 12 år i egenskap av verkställande direktör skött denna förenings ekonomiska angelägenheter. Wolfgang von Francken var även ordförande i SNF 1883-1891. Guldmedaljen är givetvis unik och om den existerar idag är okänt. Det här utbjudna exemplaret i brons är ett avslag och utgör ett så kallat arkivexemplar (pliktexemplar) som leverats från myntverket till Kungliga myntkabinettes samling. Dessutom, vilket är troligt, lät man säkerligen prägla upp några få extra exemplar till initiativtagarna. Brons, 37.46g,  43.1mm, kvalitet god 01. Hyckert del 2, sid 218:1 (Numismatiska meddelanden XVII, 1905)


Åtsida
En av fanor och lagerkvistar omgiven trofé: hjälm, bröstharnesk, kanoner och kulor, vilar på en mur med signaturen L.A. I omskriften: "MILITÄRSÄLLSKAPET I STOCKHOLM."


Frånsida
Omskrift: "AKTNINGSGÄRD FÖR TOLF ÅRS UPPOFFRANDE VERKSAMHET." utanför en eklövskrans. På fältet i centrum på tre rader: "TILL G. W. VON FRANCKEN 1870"

 

Militärsällskapet i Stockholm  stiftades den 2 januari 1852 av tre officerare från vardera Svea livgarde, Livgardet till häst och Andra livgardet. Sällskapet skapades för att officerarna vid förbanden som var förlagda inom Stockholms garnison skulle kunna umgås över truppslagen/vapenslagen. Anslutningen var god, 244 ordinarie ledamöter och 126 extra ordinarie ledamöter under år 1852. Sällskapets höge beskyddare var konung Karl XV och prins Oskar (II) var dess ordförande under åren 1865-1872.