Nordostpassagen genomseglades 1878-1880 av Nordenskiöld med skeppet Vega av Lea Ahlborn

2 500 kr

Nordostpassagen genomseglades 1878-1880 av Nordenskiöld med skeppet Vega
Fartyget Vega stävade ut från Tromsø den 21 juli 1878 och passerade Kap Tjeljuskin den 19 augusti, så långt allting väl. Men den 26 september frös det fast och såväl Nordenskiöld som hans fartyg blev sittande i tio månader i packisen. Tiden utnyttjades till forskning, främst etnologisk sådan. Man studerade tjuktjerna, ett isolerat folkslag man kom i kontakt med.


Till slut ändade äventyret ändå i triumf, då fartyget 18 juli 1879 kom loss och kunde segla de sista 100 sjömilen till Berings sund och fullborda sin resa till Stilla havet med alla resenärer i behåll. 20 juli passerade man Östkap och 2 september kunde man telegrafera från Yokohama om den lyckade färden.


Ryktet om bragden att ha funnit Nordostpassagen spred sig över världen och hemresan blev en triumffärd runt Asien och Medelhavet med slutstation i Stockholm den 24 april 1880. Hela Stockholm var i festyra då Vega anlände. På kungens order skulle Nordenskiöld inte gå i land på svensk mark förrän vid slottet. Där stod expeditionsmedlemmarnas initialer skrivna i eldskrift. Den nöjde finansiären och kungen, Oscar II, upphöjde Nordenskiöld till friherre och adlade Palander (som tog namnet Palander af Vega) för deras bedrifter. (Källa Wikipedia)


En vacker och historisk signifikant medalj utgiven 1880, graverad av Lea Ahlborn. Brons, 58.12g, 48mm, kvalitet 01, Hy II:255:1


Åtsida
Palanders och Nordenskiölds vänstervända bilder samt omskriften: "A. A. L. PALANDER. _ A. E. NORDENSKIÖLD". Under bilderna gravörens namn: " LEA AHLBORN"


Frånsida
Ångaren Vega, som bryter sig väg genom isen. I omskriften: "INVIA TENACI NULLA EST VIA" och i avskärningen på fem rader: "ORAS ASIÆ BOREALES PRIMUM CIRCUMNAVIGANTIBUS REG. ACAD. SCIENT. SVEC. | MDCCCLXXIX" . På avskärningslinjen till höger: "L. A."