Olof Skötkonung, Penning. Sigtuna 995-2022 - Unik i privat ägo - Hybrid

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Myntet är redan sålt! Är du intresserad av liknande objekt? Kontakta mig för mer information!

Olof Skötkonung, Penning. Sigtuna 995-2022 - Unik i privat ägo - Hybrid
Ett synnerligen intressant mynt som trots att den ej ännu säkert kopplats via stampkedjor till Olof Skötkonungs Sigtunamyntning, tveklöst är präglad av Olof i Sigtuna. Myntet ingår i kedja 136 som enligt Brita Malmer innehåller mynt präglade i både Sigtuna och Lund. Åtsidestamp 363 av Long Cross typ och frånsidestamp 1960 av Quatrefoil typ. Mynten präglade för Lund har alltid vikter runt ca 1 gram, medan Sigtunamyntningen karakteriseras av högviktiga mynt som denna penning som väger 2.1 gram. Dock ska väl understrykas att det bara är att läsa åtsidans inskriften på myntet för att läsa ut myntherrens namn "OLID CNO REX I+". Frånsidans inskrift är helt förvirrad och oläslig. Kvalitet 1+/01


Till åtsidestamp 136 finns fem olika frånsidestampar kopplade, fyra av dessa är också av Quatrefoil typ, medan den femte är Long Cross. Det innebär att förekomsten av stampkopplingar utgörs av fyra hybrider och en ren Long Cross. Två av kopplingarna via Quatrefoil nr 1960 respektive nr 1955 leder vidare till olika delar av kedja 136. Samtliga fem dokumenterade mynt i Brita Malmers bok kopplade till åtsida 363 har vikter mellan 1.93-2.19g. Totalt bedöms det finnas mindre än tio exemplar i privat ägo av Hybridtypen Long Cross/Quatrefoli, men endast detta exemplar av stampkombinationen i privat ägo. 


Stampkedja 136 ur Brita Malmers bok Commentationes de nummis saeculorum IX-XI, sid 631 bifogad.