Olof Skötkonung, Sigtuna, Penning ca 995-1022 - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Olof Skötkonung, Sigtuna, Penning ca 995-1022 - RRR (Redan såld)
Long Cross E -stilen. Extremt sällsynt stampkompination där åtsidestampen nr 288 (Enligt Malmer) har ornerat mantelveck. Det enda andra exemplaret med denna stampkombination som jag har kännedom om är det exemplar som är avbildat i Brita Malmers - Den Svenska Mynthistorien (Gotland, Fardhem, Gerete). Även detta exemplar är perforerat och möjligtvis har båda dessa mynt en gång suttit på samma halsband. Uppskattningsvis existerar max 5 exemplar av denna stampkombination i privat ägo men troligtivs kanske endast några enstaka exemplar. RRR. Kvalitet 1+/01)(1+, mindre plantsspricka, 1.63g, 21.76mm, SMH 227, stampnummer 9.228.1392, stampkedja nr 141


Åtsida
Konungens vänstervända byst med ornerat mantelveck, punkt bakom nacken samt omskriften: "+EDLIINʘ+ϿIIʘLϿIIʘ"


Frånsida
Stort kors med korsavslutningarnas månar prydda med punkter samt omskriften retrograd, (dvs går moturs och bokstäver bakvända, dvs motsatt riktning mot det normala): "+IIʘ  ϿLʘ ʘ+E IϿӢ"


Under det som Brita Malmer kallar period II (ca 1000/5-1020) i Sigtunamyntningen har många mynt med förvirrade omskrifter som börjar med bokstaven E (SMH 208-245) präglats. E-stilen har en betydligt bättre stilistisk utformning än tex O-stilen. En del av porträtten är lika den engelska motsvarigheten med distinkta välformade bilder och E-stilen utgör en egen karakteristisk grupp i Sigtunamyntningen som är lätt igenkännbar. De flesta mynten börjar med +ED, vilket är en tydlig influens från England där samtliga Ethelreds Long Cross börjar omskriften med  +ÆD eller +ED. Bokstäverna är välformade och rundade och där boksäverna O, D och P ofta förekommer med en punkt i mitten. Det är uppenbart att den som punsat stamparna ej varit läskunniga utan helt enkelt kopierat bokstavselement från de engelska förebilderna utan något ordning. Det viktiga var ju att de visuellt likande förebilderna.