Operan 200-årsminnet 1973 av O. Aldrin - Härligt tung silvermedalj

1 500 kr

Operan 200-årsminnet 1973 av O. Aldrin - Härligt tung silvermedalj
Utgivare Svenska medaljgillet, 101.2g, 55mm, kvalitet 01/0