Oskar I - 1/16 Riksdaler Specie 1848 - Ett vackert ocirkulerat exemplar

2 250 kr

Oskar I - 1/16 Riksdaler Specie 1848 - Ett vackert ocirkulerat exemplar
Kvalitet 01/0, präglad med spruckna stampar. SMB 30