Oskar I, 1/8 Riksdaler Specie 1852 - En tilltalande ettårstyp

4 500 kr

Oskar I, 1/8 Riksdaler Specie 1852 - En tilltalande ettårstyp
Vackert porträtt på detta sällsynta typmynt, ett obetydligt plantsfel på kanten i övrigt god 1+, SMB 26