Oskar I - 25 Öre 1855 - Ett läckert ocirkulerat och underskattat mynt

2 500 kr

Oskar I - 25 Öre 1855
Ett läckert ocirkulerat och underskattat mynt, kvalitet 01/0, SMB  53