Oskar I - 5 Öre 1857 - Ett ocirkulerat PRAKTEXEMPLAR

3 800 kr

Oskar I - 5 Öre 1857 - Ett ocirkulerat PRAKTEXEMPLAR
Ett mynt nästan helt rent från kontaktmärken, kvalitet 01/0+, SMB 142, 8.52g, 5:an med liten båge