Oskar I, 5 Öre 1858 på 7 - Ett vackert ocirkulerat exemplar

2 500 kr

Oskar I, 5 Öre 1858 på 7 - Ett vackert ocirkulerat exemplar
Kvalitet 01/0, SMB 143