Oskar I - 5 Öre 1858/7 - Ett vackert rött ocirkulerat exemplar

2 500 kr

Oskar I - 5 Öre 1858/7 - Ett vackert rött ocirkulerat exemplar
Några obetydliga fläckar, kvalitet 01/0, SMB 143