Oskar I och Josephina - Ensidig brakteatpräglad minnespenning av Carl Troselius - Myxket sällsynt - Ex. Sven Svensson 10232

8 500 kr

Oskar I och Josephina - Ensidig brakteatpräglad minnespenning - Mycket sällsynt
Graverad av Carl Troselius. Silver, 3.37g, 40mm, Hildebrand 96. Ex. Sven Svensson 10232, kvalitet 1+/01, mindre märken


Konungens och drottningens högervända bröstbilder samt omskriften: "IOSFOSCARETIOSEPHINAMEPRHERRSVECETNORV•"  Nedanför bilderna gravörens namn: "CTROSELIUS•"