Oskar (I) som kronprins - Brakteatpräglad minnespenning av Carl Enhörning - Ex. Sven Svensson 10229 - Extremt sällsynt

9 900 kr

Oskar (I) som kronprins - Brakteatpräglad minnespenning av Carl Enhörning - Ex. Sven Svensson 10229 - Extremt sällsynt
Jag har inte noterat några andra exemplar under de senaste ca 20 åren, annat än det här utbjudna exemplaret ur Sven Svenssons samling. Hildebrand 89, silver, 0.72g, 17x22mm, Praktexemplar, kvalitet 01/0


Kronprinsens vänstervända bröstbild, iklädd uniform med en styv och hög halskrage, ordensband och
Serafimerkraschan. I omskriften: "JOS•F•OSCAR SVERIG•ARF PRINS HERT•AF SÖD•". En oval pärlrand omger porträttet / Frånsida incuse