Oskar II - 1 Krona 1904 - Ett underbart ocirkulerat toppexemplar, nästan helt utan kontaktmärken

7 500 kr

Oskar II - 1 Krona 1904 - Ett underbart ocirkulerat toppexemplar, nästan helt utan kontaktmärken
Vacker originalton med en fantastisk yta. Kvalitet 01/0++, SMB 56