Oskar II, 25 Öre 1890 - Underbart vackert exemplar

2 950 kr

Oskar II, 25 Öre 1890 - Underbart vackert exemplar
Frånsidan präglad med frostaktig relief och fälten med härligt djup lyster. Kvalitet 01/0, SMB 92